Eindrapportage implementatiestrategie

De rapportage bevat de stappen die nodig zijn om invulling te geven aan de taak van politie en andere organisaties om het nieuwe Wetboek van Strafvordering te kunnen invoeren en aanbevelingen voor de invoering.

Eindrapportage  implementatiestrategie (PDF | 9 pagina's | 221 kB)