Eindrapport MKBA Regie op Registers

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen.

Eindrapport MKBA Regie op Registers (PDF | 71 pagina's | 1,4 MB)