Verkenning van de consequenties van het SER-advies voor het rijksinkoopbeleid hout

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft geadviseerd over de oprichting van een nieuw duurzaamheidskader voor biogrondstoffen. Dit rapport  is een eerste verkenning van de consequenties van het SER-advies voor het toekomstige toetsingsproces voor het rijksinkoopbeleid hout.

Verkenning van de consequenties van het SER-advies voor het rijksinkoopbeleid hout (PDF | 36 pagina's | 984 kB)