Evaluatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 2020

Deze rapportage beschrijft de resultaten en voortgang van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit over de periode 2017-2020. Deze aanpak houdt in dat adressen worden onderzocht waar personen zich al dan niet bewust verkeerd registreren omdat zij hier een (financieel) voordeel mee behalen.