Tour d'Horizon algoritmes binnen Regie op Gegevens

In dit onderzoek is een verkenning gedaan naar de risico's bij het gebruik van algoritmes gericht op dataminimalisatie bij het delen van persoonsgegevens door burgers met derden, in de context van Regie op Gegevens. De risico's zijn inzichtelijk gemaakt aan de hand van een toets model, waarin de principes van Regie op Gegevens als normenkader zijn gehanteerd. Ten slotte is de bredere bruikbaarheid van het toets model gevalideerd door het model te toetsen aan een viertal casussen.

Tour d'Horizon algoritmes binnen Regie op Gegevens (PDF | 78 pagina's | 1,5 MB)

Kort samengevat biedt dit rapport stof tot nadenken en een eerste ordening van gedachten bij de toepassing en de implementatie van uitgangspunten rond dataminimalisatie. Dat heeft betrekking op de optie voor de overheid om te voorzien en te toetsen in de rekenregels en de toepassing daarvan, op de opties tot scheiden van beheer van de rekenregels en de toepassing ervan, de uit te werken voorwaarden om daar vertrouwen in te handhaven, en de zoekrichtingen voor de wat ingewikkelder gevallen die later ook aan de orde zullen raken.

Dit onderzoek is door PBLQ uitgevoerd in opdracht van het Programma Regie op Gegevens (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).