Eindmeting monitor Netwerkgidsen

MEE NL, ’s Heeren Loo en Ieder(in) voeren van 1 juni 2019 tot februari 2021 de pilot 'Netwerkgids' uit. In deze pilot ondersteunen zogeheten netwerkgidsen cliënten en naasten in hun zoektocht naar passende zorg. Dit rapport beschrijft de resultaten van de pilot, die inmiddels is verlengd tot en met december 2022.

Eindmeting monitor Netwerkgidsen (PDF | 72 pagina's | 8,1 MB)