Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (PDF | 18 pagina's | 210 kB)