Afschrift brief Reactie op brief herbeoordelingsmechanisme levenslanggestrafte

Afschrift van de reactie van minister Dekker op de brief van Stichting Forum Levenslang over het herbeoordelingsmechanisme levenslanggestraften.