Afschrift brief Reactie op brief herbeoordelingsmechanisme levenslanggestrafte

Afschrift van de reactie van minister Dekker op de brief van Stichting Forum Levenslang over het herbeoordelingsmechanisme levenslanggestraften.

Afschrift brief Reactie op brief herbeoordelingsmechanisme levenslanggestrafte (PDF | 2 pagina's | 167 kB)