Ketenarchitectuur - Hoofdlijnendocument versie 1.0

Het Ketenarchitectuur Hoofdlijnendocument versie 1.0 beschrijft de samenhang, kaders en uitgangspunten voor de informatievoorziening voor de inburgeringsketen.