Advies Stuurgroep Extra Opgave - Complementair Ontwikkelen

In balans naar groeiende elektrificatie van de industrie en extra aanbod van hernieuwbare elektriciteit. Inschatting van de elektriciteitsbehoefte vanuit de industrie (inclusief datacenters) richting 2030, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord.

Advies Stuurgroep Extra Opgave - Complementair Ontwikkelen (PDF | 27 pagina's | 595 kB)