Gemeenten in de knel

Dit onderzoek heeft tot doel een beter onderbouwd en geobjectiveerd inzicht te bieden in de financiële positie en het voorzieningenniveau van gemeenten.

Gemeenten in de knel (PDF | 67 pagina's | 1,6 MB)