Doorlichtingsrapport Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

Dit rapport geeft inzicht in het functioneren van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie op de gebieden governance, financieel beheer, doelmatigheid, bekostiging en toekomst van de organisatie. Het rapport gaat over de periode 2015-2020.