Rapport Duidelijke taal voor inwoners en ondernemers. Welke ondersteuning willen gemeenten?

Gemeenten vinden het hun verantwoordelijkheid om duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk te communiceren naar hun inwoners en ondernemers. Daarbij willen ze graag meer ondersteuning. Dit rapport biedt inzicht in de praktijk en ondersteu­ningsbehoeften van gemeenten als het gaat om duidelijke overheidscommunicatie. Tot slot biedt het rapport aanbevelingen en conclusies voor zowel de VNG als het Rijk om gemeenten te helpen met begrijpelijke communicatie.

Rapport Duidelijke taal voor inwoners en ondernemers. Welke ondersteuning willen gemeenten? (PDF | 38 pagina's | 1,8 MB)

Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en uitgevoerd door de VNG. Het ministerie van BZK is in 2018 gestart met Direct Duidelijk om overheidsorganisaties te helpen duidelijk te communiceren. Gemeenten en hun ambtenaren zijn daarin een belangrijke partner als ‘eerste’ overheid in het contact met de burger. Daarom willen BZK en VNG weten met welke activiteiten en instrumenten gemeenten het beste geholpen zijn. BZK en VNG gaan (samen met andere overheidspartners) aan de slag met de aanbevelingen. BZK en VNG willen aansluitend verkennen op welke wijze structureel aandacht voor duidelijke overheidscommunicatie bij gemeenten kan worden gerealiseerd.