Onderzoek naar hefbomen voor kwaliteitsverbetering in het onderwijs

Dit rapport geeft antwoord op de vraag in welke mate verschillen in prestaties tussen landen, scholen, leerkrachten en leerlingen zijn toe te schrijven aan afzonderlijke door het beleid en de scholen te beïnvloeden factoren. Hierbij is gebruik gemaakt van de (internationale) kennisbasis van het bestaande onderwijseffectiviteitsonderzoek. Het biedt nader inzicht in "wat werkt" op zowel micro-, meso- als macroniveau in ons onderwijsstelsel.