Data na de dood - juridische aspecten van digitale nalatenschappen

Onderzoek naar wat de digitale nalatenschap precies inhoudt, welke wetgeving hierbij van toepassing is, welke knelpunten nabestaanden ervaren en in hoeverre aanvulling of aanpassing van nationale wetgeving noodzakelijk is en of dat op Europees niveau moet gebeuren.

Data na de dood - juridische aspecten van digitale nalatenschappen (PDF | 126 pagina's | 1,8 MB)