Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen

Het rapport bevat een landelijk plan voor Rijk en veiligheidsregio’s om als 1 crisisorganisatie op te treden bij crises rond hoogwater
en (dreigende) overstromingen.

Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen (PDF | 48 pagina's | 1,2 MB)