Voorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Het wetsvoorstel gaat over het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte.

Voorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (PDF | 5 pagina's | 210 kB)