Eerste deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020 geredigeerd

Afschrift van het 1e deelbesluit van minister Grapperhaus op een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) over besluiten en uitlatingen van het kabinet en ministers voor het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen. Het gaat om de periode 14 april -26 oktober 2020.