Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2019

Het rapportĀ van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) analyseert ongevalsfactoren en letselfactoren bij dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2019. Het gaat daarbij in op aanknopingspunten voor verbetermaatregelen.