Eerste rapportage ‘Verkennende studie naar de relatie gezonde bodem, gezond gewas en vee en humane gezondheid’

Vanuit de hypothese dat onze landbouwproducten over de decennia heen minder nutriënten zijn gaan bevatten en dat die ontwikkeling gepaard is gegaan met een verandering in het voedingspatroon naar minder vers en meer bewerkt, is de uitdagende vraag gesteld of en hoe het thema humane gezondheid en de bijbehorende gesignaleerde aspecten ook economisch van betekenis kunnen zijn voor de transitie van de Nederlandse landbouw. Kortom, kan gezondheid een driver zijn in de transitie van een schaal- en prijs-gedreven landbouwmodel naar een kwaliteit-gedreven landbouw? In deze rapportage deel 1 en 2 van het onderzoek. In juni 2021 volgt nog een aanvullende actieagenda.

Eerste rapportage ‘Verkennende studie naar de relatie gezonde bodem, gezond gewas en vee en humane gezondheid’ (PDF | 105 pagina's | 5,4 MB)