Nieuwe keuzemogelijkheden aanvullend pensioen - literatuuronderzoek 2021

Dit onderzoek gaat in op de keuzemogelijkheden bij aanvullend pensioen.

  • Keuze voor de pensioenuitvoerder, die in potentie beter aansluit op voorkeuren van de deelnemer
  • Keuze voor het beleggingsprofiel met meer of minder risico of met meer of minder groen beleggen
  • Keuze voor voortijdig aanwenden van pensioenvermogen, bijvoorbeeld voor aflossen eigenwoningschuld
  • Keuze voor een tijdelijk lagere premie, meer inkomen nu en een lager pensioen later.