Btw-onderzoek Wdo-voorzieningen Logius

Onderzoek naar de btw-gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid (Wdo) en meer specifiek de belastingplicht voor de btw van Logius. Treedt Logius bij het verzorgen van de Wdo-voorzieningen op als btw-ondernemer of als overheidsdienst?

Btw-onderzoek Wdo-voorzieningen Logius (PDF | 39 pagina's | 510 kB)

Context rapport

Logius is door de Belastingdienst als btw-plichtig aangemerkt waardoor zij voor haar diensten btw in rekening moet brengen. Geldt dit ook onder de Wdo?

De Wdo treedt waarschijnlijk per 1 juli 2022 in werking en op dit moment ligt dit wetsvoorstel ter behandeling in de Eerste Kamer.

Daarnaast zal per 1 januari 2023 een nieuwe financieringssystematiek worden geïntroduceerd (MIDO) die voor een aantal organisaties de problematiek zal wegnemen.