Scenariostudie Kalverketen

Dit rapport onderzoekt welke systeemveranderingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de diergezondheid en het dierenwelzijn in de kalverhouderij.

Scenariostudie Kalverketen (PDF | 55 pagina's | 2,0 mB)

In deze scenariostudie worden 3 scenario’s geschetst voor een alternatieve, toekomstige inrichting van de kalverketen. De studie een basis voor de discussie en visievorming.