Bijdragen aan het Onderhoud van Democratie en Burgerschap: Evaluatieonderzoek subsidieregeling ProDemos 2017-2020

Een evaluatie van de activiteiten die ProDemos heeft uitgevoerd onder de subsidieregeling ProDemos. Het onderzoek is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bijdragen aan het Onderhoud van Democratie en Burgerschap: Evaluatieonderzoek subsidieregeling ProDemos 2017-2020 (PDF | 28 pagina's | 2,0 MB)