Quickscan AI in publieke dienstverlening II

Rapport van onderzoeksinstituut TNO over het gebruik van AI (kunstmatige intelligentie) door de overheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebruik van algoritmen om grote hoeveelheden gegevens te analyseren.

Quickscan AI in publieke dienstverlening II (PDF | 32 pagina's | 2,0 MB)

Vervolg van TNO-onderzoek uit 2019

Begin 2019 heeft TNO in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een verkennende studie naar het gebruik van AI door de overheid uitgevoerd, getiteld ‘Quickscan AI in de publieke dienstverlening’. Eind 2020 heeft BZK TNO gevraagd om opnieuw een quickscan uit te voeren.

In deze rapportage is een update te vinden de verkennende studie uit 2019. Daarbij in gegaan op de impact van de toepassing van AI in de publieke sector en de kansen en uitdagingen voor het gebruik van deze technologieën voor de overheid.