Eindrapportage doorlichting IND

Het rapport gaat in op verbetermogelijkheden voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met specifieke aandacht voor het asielproces.

Eindrapportage doorlichting IND (PDF | 153 pagina's | 2 MB)