Eindrapportage doorlichting Vreemdelingenketen


Het rapport gaat over verbetermogelijkheden om de effectiviteit en efficiëntie van de vreemdelingenketen te bevorderen.

Eindrapportage doorlichting Vreemdelingenketen (PDF | 133 pagina's | 2,6 MB)