Rapport Verkenning alternatieven Berichtenbox voor Bedrijven

Dit rapport onderzoekt of de kosten per bericht via de Berichtenbox Bedrijven kunnen worden verlaagd door gebruik van een private voorziening. De conclusie is onder meer dat de markt geen producten aanbiedt die voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de Berichtenbox Bedrijven. Het onderzoek zal onder andere worden gebruikt bij het bepalen van de meerjarige kosten van de Generieke Digitale Infrastructuur.

Rapport Verkenning alternatieven Berichtenbox voor Bedrijven (PDF | 46 pagina's | 1,2 MB)