Monitor Wind op Land over 2020

Dit rapport geeft op nationaal, provinciaal en projectniveau inzicht in de stand van zaken en het opgestelde vermogen aan windenergie op land.

Monitor Wind op Land over 2020 (PDF | 78 pagina's | 1,6 MB)