Biotanorm voor PFAS in vis volgens de methodiek van de Kaderrichtlijn water

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert over een risicogrens in vis voor 4 perfluoralkyl-stoffen (PFAS). Het gaat om 4 PFAS waarvoor de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (European Food Safety Authority, EFSA) een gezondheidskundige grenswaarde heeft gepubliceerd.

Biotanorm voor PFAS in vis volgens de methodiek van de Kaderrichtlijn water (PDF | 28 pagina's | 1,1 MB)