Ontwerpstructuurvisie MIRT-verkenning A2 Deil-Vught

De structuurvisie beschrijft de voorkeursbeslissing voor het project A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught. Het project richt zich op verbetering van de doorstroming tussen de knooppunten Deil en Vught in beide richtingen van de A2 en op de knooppunten zelf.

Ontwerpstructuurvisie MIRT-verkenning A2 Deil-Vught (PDF | 107 pagina's | 11 MB)