Kamerbrief bij Ontwerp-Structuurvisie A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt de Ontwerp-Structuurvisie A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught met het plan-MER (milieueffectrapportage) naar de Tweede Kamer.

Kamerbrief bij Ontwerp-Structuurvisie A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught (PDF | 4 pagina's | 342 kB)

Zij gaat daarbij in op de volgende onderwepen:

  • de achtergrond van de MIRT-Verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport);
  • de Voorkeursbeslissing en Ontwerp-Structuurvisie;
  • stikstof;
  • financiën;
  • de procedure voor de Structuurvisie.