MIRT-verkenning A2 Deil - Vught Milieueffectrapport (MER) - Hoofdrapport

Het rapport gaat in op de MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) voor het project A2 Deil-Vught. Het project richt zich op verbetering van de doorstroming tussen de knooppunten Deil en Vught in beide richtingen van de A2 en op de knooppunten zelf.

MIRT-verkenning A2 Deil - Vught Milieueffectrapport (MER) - Hoofdrapport (PDF | 171 pagina's | 5.2 MB)