Mogelijkheden voor de stemgewichten voor het Kiescollege voor Niet-ingezetenen

Deze rapportage kijkt naar de vraag welke mogelijkheden er zijn om het stemgewicht te bepalen voor het kiescollege voor niet-ingezetenen. Dit hangt samen met het voorstel tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Mogelijkheden voor de stemgewichten voor het Kiescollege voor Niet-ingezetenen (PDF | 20 pagina's | 457 kB)