6e rapportage peilingsonderzoek en maandrapportage scholensluiting

Hieronder vindt u de rapportages over de continuïteit van het funderend onderwijs tijdens de coronacrisis. Het betreft de 6e maandrapportages over de schoolsluitingen in het po en vo van het Meldpunt Scholensluiting en de 6e rapportage peilingsonderzoek over de effecten van COVID-19 in het onderwijs.