Maandrapportages continuïteit onderwijs tijdens corona

Ook tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat kinderen onderwijs blijven krijgen. Hieronder vindt u maandelijkse rapporten over de continuïteit van het onderwijs tijdens de coronacrisis.

Toelichting op de maandrapportages

Het maandelijkse rapport gaat over het:

 • basisonderwijs;
 • speciaal basisonderwijs;
 • speciaal onderwijs;
 • voortgezet speciaal onderwijs;
 • voortgezet onderwijs.

De rapportage geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau. De uitkomsten zijn niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen. Met de uitkomsten kunnen scholen, sectororganisaties en de Rijksoverheid problemen signaleren en maatregelen nemen als dit nodig is.

De informatie uit de maandelijkse rapportage komt uit het meldpunt Schoolsluiting en aanvullend peilingsonderzoek:

 • Meldpunt Schoolsluiting
  Op 15 oktober 2020 is het meldpunt Schoolsluiting vanwege corona geopend. Bij dit meldpunt wordt geregistreerd hoeveel scholen of vestigingen tijdelijk sluiten als gevolg van het coronavirus. Schoolbesturen worden opgeroepen te melden wanneer een hele school of vestiging tijdelijk sluit, én wanneer deze daarna weer opent. Gedurende de periode dat er landelijke maatregelen van kracht zijn, waardoor scholen moeten sluiten, worden sluitingen en heropeningen van deze scholen niet geregistreerd in het meldpunt.
 • Peilingsonderzoek
  Aanvullend vindt er maandelijks peilingsonderzoek plaats. Het onderzoek gaat onder andere over de continuïteit van het onderwijs bij lesuitval, de doorgang van toetsen en schoolexamens.

Maandrapportages