Maandrapportages continuïteit onderwijs tijdens corona

Ook tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat kinderen onderwijs blijven krijgen. Deze maandelijkse rapporten vertellen hoe goed het onderwijs door kan gaan tijdens de coronacrisis.

Ontwikkelingen in het onderwijs door corona

Deze rapporten gaat over het:

  • basisonderwijs;
  • speciaal basisonderwijs;
  • speciaal onderwijs;
  • voortgezet speciaal onderwijs;
  • voortgezet onderwijs.

De rapporten laten landelijke en regionale ontwikkelingen zien. Er staan geen namen in van scholen of vestigingen.

De uitkomsten helpen scholen, sectororganisaties en de Rijksoverheid om problemen zien, zodat zij maatregelen kunnen nemen als dit nodig is.

Landelijke gegevens

De informatie uit de maandelijkse rapporten kwamen van het Meldpunt Schoolsluiting en uit peilingsonderzoek.

Meldpunt Schoolsluiting

Het Meldpunt Schoolsluiting registreerde hoeveel scholen of vestigingen tijdelijk moeten sluiten door het coronavirus. Het meldpunt is sinds 1 mei 2022 gesloten.

Peilingsonderzoek

Ook is er elke maand een peilingsonderzoek. Dit onderzoek gaat onder andere over onderwijs bij lesuitval, het doorgaan van toetsen en schoolexamens. Het peilingsonderzoek van april is het laatste van dit schooljaar.

Maandrapportages