14e rapportage peilingsonderzoek en maandrapportage scholensluiting

Hieronder vindt u de rapportages over de continuïteit van het funderend onderwijs tijdens de coronacrisis. Het betreft de 14e maandrapportage over de schoolsluitingen in het po en vo van het Meldpunt Schoolsluiting en de 14e rapportage peilingsonderzoek over de effecten van Covid-19 in het onderwijs.