Rapportage Gesloten Scholen in het Voortgezet Onderwijs

De rapportage bevat tabellen en grafieken van de schoolsluitingen in het voortgezet onderwijs op 28 februari 2022. Het betreft de 14e maandrapportage van het Meldpunt Schoolsluiting.