Rapportage Gesloten Scholen in het Primair Onderwijs

De rapportage bevat tabellen en grafieken van de schoolsluitingen in het primair onderwijs op 28 februari 2022. Het betreft de 14e maandrapportage van het Meldpunt Schoolsluiting.