Memorie van toelichting wetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering

De memorie geeft een toelichting op het wetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering. De memorie bespreekt onder meer de reacties uit de consultatie over het wetsvoorstel.

Memorie van toelichting wetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering (PDF | 62 pagina's | 581 kB)