Afschrift Kamerbrief Inwerkingtreding en toepassing van de Wet SenB

Afschrift van de brief van minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer over de inwerkingtreding en toepassing van de Wet straffen en beschermen (SenB).

Afschrift Kamerbrief Inwerkingtreding en toepassing van de Wet SenB (PDF | 6 pagina's | 189 kB)