Vervolg monitor maximering GVS-bijdragen

Voor sommige medicijnen geldt op basis van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) een vergoedingslimiet. Wanneer de prijs van een medicijn hoger is dan de vergoedingslimiet betaalt de patiënt het verschil zelf. Sinds 2019 is deze bijbetaling maximaal € 250 per patiënt per jaar. Deze monitor onderzoekt of dit in 2020 heeft geleid tot prijsstijgingen van medicijnen.

Vervolg monitor maximering GVS-bijdragen (PDF | 13 pagina's | 137 kB)