Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2019

In Nederland mogen bepaalde agrarische bedrijven meer dierlijke mest op hun land gebruiken dan de algemene norm van de Europese Nitraatrichtlijn voorschrijft. Deze verruiming heet derogatie. Dit rapport bevat de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de gevolgen van de derogatie voor de waterkwaliteit op 300 bedrijven. Het rapport gaat ook in op de bedrijfsvoering van derogatiebedrijven.

Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2019 (PDF | 138 pagina's | 5,9 MB)