Bijlage 2 Stand van zaken pilots –peildatum 15 juni 2021

De bijlage geeft een overzicht van de stand van zaken van enkele pilots voor het nieuwe stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand op 15 juni 2021.

tk-bijlage-2-pilotoverzicht (PDF | 22 pagina's | 248 kB)