Aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën medeoverheden

Notitie met een gezamenlijke probleemanalyse over de interbestuurlijke en financiële verhoudingen en mogelijke oplossingsrichtingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de koepels van medeoverheden hebben deze notitie opgesteld.

Aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën medeoverheden (PDF | 4 pagina's | 137 kB)