Het Direct Duidelijk Effect

Rapport over 10 effectmetingen van direct duidelijk taalgebruik en vormgeving op overheidsdienstverlening.

Het Direct Duidelijk Effect (PDF | 52 pagina's | 1,3 MB)

De overheid vindt het haar verantwoordelijkheid om duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk te communiceren naar burgers en ondernemers. In het onderzoek wordt gekeken naar 10 teksten (afkomstig van verschillende Nederlandse overheidsorganisaties) die onderdeel zijn van overheidsdienstverlening. Denk aan een afwijzingsbrief voor de WW tot het verlengen van een rijbewijs. De 10 teksten zijn door gebruikers beoordeeld voor en nadat deze zijn ´herschreven´, eenvoudiger gemaakt.

Met potentiële ontvangers van de teksten werd in een zogenaamd gebruikersonderzoek gekeken naar:

  • De leercurve. Hoe eenvoudig is het, de eerste keer dat zij met een overheidstekst in aanraking komen, voor gebruikers om een tekst te begrijpen?
  • Beleving. Hoe prettig is de (opmaak van de) tekst in het gebruik, hoe komt de toon over en welke belevingsfactoren oefenen de grootste invloed uit?
  • Fouten. Hoeveel fouten maken gebruikers bij het interpreteren en begrijpen van de tekst, hoe ernstig zijn deze fouten, en hoe gemakkelijk zijn deze fouten te herstellen?