Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie

Rapport 'Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie. Regionale kansenkaart en aanbevelingen voor de ontwikkeling van een Nederlandse productieketen voor elektrolysers'. Het voornaamste doel van deze verkenning is, om door gezamenlijke inspanning van kennisinstellingen, provincies en maakindustrie, de energietransitie te versnellen en tegelijkertijd om de Nederlandse maakindustrie te activeren en te helpen voorsorteren op de economische kansen die dit met zich meebrengt.

Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie (PDF | 69 pagina's | 3,5 MB)