Bijlage 2 bij vraag 29: gesprek Provinciaal Reconstructie Team met de director public health

Dit gespreksverslag van de director public health met het Provinciaal Reconstructie Team bevat diens appreciatie van de gebeurtenissen in Chora. Eveneens bevat het gegevens over aantallen gedode en gewonde personen, afkomstig van de patiëntenregisters van het civiele ziekenhuis in Tarin Kowt, de militaire medische faciliteit van Task Force Uruzgan in Tarin Kowt en de civiele kliniek in Chora.

Bijlage 2 bij vraag 29: gesprek Provinciaal Reconstructie Team met de director public health (PDF | 8 pagina's | 2,5 MB)