Afschrift brief Houthoff onderzoeksresultaten

Afschrift van de brief van Houthoff over 2 tranches dossieronderzoek naar notariële werkzaamheden in landszaken en bewindspersonenonderzoek.

Afschrift brief Houthoff onderzoeksresultaten (PDF | 3 pagina's | 168 kB)