Afschrift brief Landsadvocaat Pels Rijcken

Afschrift van een brief van de Landsadvocaat over de bevindingen van het onderzoek naar binnen het kantoor gepleegde fraude en over maatregelen gericht op de toekomst.

Afschrift brief Landsadvocaat Pels Rijcken (PDF | 8 pagina's | 2 MB)